Posted tagged ‘psychiatria’

W styczniowych Charakterach

Styczeń 2, 2008

Pozostajemy w tematyce snu, gdyż to właśnie jej poświęcony jest artykuł Piotra Markiewicza w najnowszym numerze Charakterów. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytania: co dzieje się z naszym mózgiem kiedy zasypiamy, co to są fazy REM i NREM, czym są sny i jaka jest ich funkcja? A wszystko to napisane przystępnym i popularnonaukowym językiem.
Polecam również wywiad z psychiatrą dr Andrzejem Ciechnickim na temat lęku, który odczuwają osoby zdrowe przed ludżmi chorymi psychicznie, a także na temat sposobów, w jakie można ten lęk przezwyciężyć. Czyli jak rozmawiać z osobami mającymi problemy psychiczne tak, aby lepiej je zrozumieć i aby nie czuły się one odrzucone przez społeczeństwo. A jest to szczególnie ważne, gdy choruje ktoś, kto jest nam bliski.
W numerze także recenzja ciekawie zapowiadającej się książki Daniela Dennetta – filozofa zajmującego się kognitywistyką, filozofią umysłu i filozofią nauki. „Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości” to zbiór wykładów wygłoszonych przez autora w Paryżu. Dennett, który jest zwolennikiem naturalizmu, twierdzi, że umysł można rozłożyć na proste stany i procesy upraszczając w ten sposób rozważania na jego temat. W książce dyskutuje między innymi o problemie qualiów – subiektywnych przeżywanych przez jednostkę stanów mentalnych.

Reklamy

Alois Alzheimer

Grudzień 19, 2007

Dziś mijają 92 lata od śmierci Aloysiusa Alzheimera (1864-1915), niemieckiego psychiatry i neuropatologa. Jego największym osiągnięciem było opisanie po raz pierwszy zespołu demencji, nazwanego później od jego nazwiska chorobą Alzheimera.
Początkowo badania Alzheimera koncentrowały się wokół zmian patologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym pacjentów z problemami neurologicznymi. Współpracował on z innym neuropatologiem – Franzem Nisslem, któremu dostarczał materiał badawczy.
W 1901 roku Alzheimer obserwował w szpitalu we Frankfurcie pewną pacjenctkę, 51-letnią Augustę Deter. Mimo stosunkowo młodego wieku, pacjentka ta wymagała stałej opieki, cechowały ją pogłębiające się problemy z pamięcią, dezorientacja, utrata zdolności cztania i pisania. Pięć lat później Augusta zmarła. Wtedy Alzheimer zafascynowany jej objawami, przeprowadził dokładną analizę anatomo-patologiczną mózgu pani Deter. Zaobserwował między innymi, że kora mózgowa jest w nim dużo cieńsza niż w zdrowym mózgu, a także, że są w nim obecne płytki, których występowanie w mózgach starszych ludzi opisywano już wcześniej. Najciekawszą obserwacją badacza była jednak obecność w komórkach nerwowych specyficznych neurofilbrylarnych włókienek, która pozwoliła mu zdefiniować nową chorobę. Alzheimer nazwał ją wtedy „dziwną chorobą kory mózgowej” i studiował już do końca swojego życia przypadki pacjentów z objawami podobnymi do objawów Augusty Deter.
Poza demencją, Alzheimer opisał także zmiany neuropatologiczne w mózgu występujące w epilepsji, chorobie Huntingtona, czy u chorych na syfilis.
W 1912 roku, Alois Alzheimer otrzymał posadę profesora psychiatrii na Uniwersytecie we Wrocławiu. Tam jednak podupadł na zdrowiu i trzy lata później zmarł w wyniku zawału serca.