Posted tagged ‘prasa’

Neurotransmisja nr 2

20 kwietnia, 2008

Oto drugi numer Neurotransmisji, czyli przeglądu neuroartykułów dostępnych w polskim internecie.

Jak zwykle kilka ciekawych tekstów znajdziemy w Newsweeku. „Więcej oleju w głowie” to artykuł Jolanty Chyłkiewicz, poświęcony wpływowi diety na funkcjonowanie psychiczne człowieka i jego podatność na choroby. W tekście „Śpij, kochanie, śpij” tej samej autorki, przeczytamy natomiast o dobroczynnym działaniu snu na takie procesy jak zapamiętywanie, koncentracja, czy działanie układu krążenia. O zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci pisze z kolei Bożena Kastory w artykule „Zmysły w rozsypce„.

W dziale naukowym Gazety Wyborczej znalazł się tekst Marty Żylicz „Świadoma decyzja to mit„, w którym przytoczono argumenty za udziałem procesów nieświadomych w podejmowaniu decyzji. Wojciech Moskal opisał z kolei ciekawe odkrycie, dotyczące zależności pomiędzy poziomem testosteronu we krwi mężczyzny a jego osiągnięciami na giełdzie. Więcej w tekście „Z giełdą jak z seksem„.

W Polityce możemy przeczytać ciekawy artykuł poświęcony psychologii sportu „Zalety atlety” autorstwa Marka i Wojciecha Wareckich. A na jednym z blogów Polityki – Niedowiary – przeczytamy tekst Jacka Kubiaka o problemach etycznych związanych z ingerencją w ludzki mózg, zatytułowany „Mózg do remontu, prawo do wymiany„.

Z kolei w Przekroju Wojciech Mikołuszko pisze o powiązaniach między pamięcią a wyobraźnią w tekście zatytułowanym „Przeszłości przyszłości„. Tam także znajdziemy rozmowę Olgi Woźniak ze słynnym pisarzem Terrym Pratchettem, cierpiącym na chorobę Alzheimera, który przekonuje nas, że „Sława leczy choroby„.

W kwietniowym numerze Charakterów Krzysztof Szymborski porusza, szeroko dyskutowany ostatnio, problem leków antydepresyjnych w artykule „Pigułki szczęścia nie dają„. Nad tym, czy nagość przyciąga wzrok i pomaga zareklamować produkt zastanawia się z kolei Grzegorz Pochwatko w tekście „Gołe baby sprzedają„.

Na Neurotyku znajdziemy dwa kolejne świetne artykuły: „Mała czarna„, o kawie i „Wielki interpretator„, o świadomości.

Zapraszam do lektury!

Fot. gruntzooki, Flickr

Neurotransmisja nr 1

6 kwietnia, 2008

Wzorując się na cyklu Encephalon na blogu Of Two Minds, a także Spike activity na Mind Hacks, postanowiłam przedstawiać co jakiś czas przegląd artykułów dotyczących neuronauk, które pojawiają się w polskim internecie. Tak więc dzisiaj startuje cykl Neurotransmisja.

Najwięcej artykułów naukowych, które za darmo można przeczytać w internecie publikuje Newsweek. Znajdziemy w nim między innymi:

artykuł Magdaleny Frender „Popieram pawiana„, dotyczący zjawiska budowania hierarchii u małp i ich walk o władzę,

kolejny artykuł tej samej autorki „Tajny agent szczur„, który opowiada o fizjologicznych metodach sprawowania kontroli nad zwierzętami,

artykuł Bożeny Kastory „Piękny umysł„, w którym opisane zostały dowody na niesamowitą plastyczność mózgu,

artykuł „Szczęście w nieszczęściu„, autorstwa Sharon Begley i Jolanty Chyłkiewicz, o tym, że ideologia szczęścia i tak zwana psychologia pozytywna, nie muszą wcale wpływać korzystnie na życie człowieka,

Pigułka na nałogi” to artykuł Jeneen Interlandi, dotyczący biologicznego podłoża uzależnień i metod ich leczenia,

jest jeszcze artykuł o wolnej, a w zasadzie „Powolnej woli„, którego autorką jest Jolanta Chyłkiewicz,

a na koniec coś o mózgowym podłożu radości życia, w artykule Bożeny Kastory „Skąd się bierze radość życia„.

W marcowym numerze Wiedzy i życia znalazł się artykuł „Swoi i obcy„, w którym autor – Tomasz Jarmakowski, zastanawia się nad tym, dlaczego ludzie tworzą grupy i co jest podstawą kategoryzacji innych na „swoich” i „obcych”,

z kolei w numerze kwietniowym możemy przeczytać o aparatach słuchowych najnowszej generacji, w artykule Małgorzaty Załogi „Koniec cichych dni„.

W Przekroju natomiast znalazła się bardzo ciekawa rozmowa Olgi Woźniak z psychologiem, prof. Rafałem Ohme, „Uwięzieni w Matriksie mózgu„, o tym, co dzieje się pod powierzchnią świadomości.

Spośród wielu doniesień naukowych z Gazety Wyborczej, warto zwrócić uwagę na:

artykuł Michała Woźniaka „Cała prawda o kłamstwie„, o tym jak często zdarza nam się naginać trochę rzeczywistość,

artykuł na temat wykorzystania metody terapeutycznego klonowania do leczenia choroby Parkinsona, „Wyleczymy z Parkinsona” Piotra Kossobudzkiego

i wreszcie o tym czy pieniądze dają nam szczęście pisze w artykule „Szczęcie kosztuje tylko pięć dolarów” Magrit Kossobudzka.

A na koniec świetny tekst z bloga neurotyk.net „Mól internetowy„, o uzależnieniu od sieci.

W marcowych Charakterach

26 marca, 2008

W ostatnim numerze magazynu Charaktery, w dziale Mózg i umysł, znalazł się artykuł Magdaleny Gontarczyk i Piotra Markiewicza poświęcony percepcji własnego ciała przez mózg, a także efektów zaburzeń tej percepcji.
Warto również zwrócić uwagę na tekst dr Błażeja Szymury: „Uwaga na uwagę”, który jest dostępny w całości na stronie magazynu. Autor zastanawia się w nim nad tym, czym jest uwaga i jak można nią manipulować.
W numerze przeczytamy również o wpływie genów na zachowanie, o badaniach Kohlera nad zachowaniem małp i o nowej książce Janusza Robakowskiego „Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa Medycznego Termedia.

W lutowych Charakterach

27 lutego, 2008

W ostatnim numerze Charakterów znalazł się bardzo ciekawy artykuł doktora Piotra Przybysza poświęcony społecznym kompetencjom poznawczym. Autor porusza w nim między innymi zagadnienie stosunkowo niedawno odkrytych neuronów lustrzanych. Są to takie komórki nerwowe, które aktywują się zarówno wtedy, gdy wykonujemy jakąś czynność, a także gdy obserwujemy innego człowieka, który daną czynność wykonuje. Neurony lustrzane zostały odkryte u małp przez grupę włoskich neurobiologów pod przewodnictwem Giacomo Rizzolattiego. Są one zlokalizowane przede wszystkim w korze przedczołowej, a także korze somatosensorycznej, czy w zakręcie obręczy. Istnieje wiele hipotez dotyczących funkcji neuronów lustrzanych u człowieka. Prawdopodobnie odpowiadają one za społeczne uczenie się, mogą także stanowić podłoże empatii. W artykule „Inni w naszych głowach” opisana jest natomiast ich rola w percepcji społecznej.
Poza tym, w lutowych Charakterach znalazł się też artykuł poświęcony rozpraszającym myślom, które mogą pojawiać się w trakcie wykonywania innego zadania oraz artykuł profesora Pawła Ostaszewskiego i magistra Wojciecha Białaszka dotyczący zjawiska dyskontowania nagród.
Od stycznia Charaktery przedrukowują co miesiąc tekst z czasopisma The Psychologist. W lutym jest to akurat świetny artykuł „Questioning the banality of evil”, dostępny on-line w formacie .pdf.
A na koniec odsyłam jeszcze do recenzji najnowszej książki profesora Pawła Ostaszewskiego „Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zachowania”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN.

W najnowszym Newsweeku

2 lutego, 2008

W nowym numerze Newsweeka znajdziemy dwa artykuły poświęcone tematyce mózgu.
Plantacje szarych komórek” – artykuł autostwa Pawła Góreckiego, opisuje najnowsze osiągnięcia naukowców w odtwarzaniu fragmentów ludzkiego mózgu na komputerze. Badaczom z Politechniki w Lozannie udało się, na przykład, zasymulować działanie kolumn neuronalnych, które stanowią funkcjonalne jednostki organizacji kory mózgowej. Ten sztuczny układ dokładnie naśladuje naturalne drogi przesyłania sygnałów elektrycznych w mózgu. To odkrycie to kolejny krok na drodze do stworzenia sztucznej inteligencji, jednak cel ten wydaje się nadal bardzo odległy.
Drugi artykuł, zatytułowany „Komputer a myśli” to skrót tekstu profesora Włodzisława Ducha „Czy komputery będą kiedyś świadome„. Oryginalna publikacja pochodzi ze strony kognitywistyka.net.

W styczniowych Charakterach

2 stycznia, 2008

Pozostajemy w tematyce snu, gdyż to właśnie jej poświęcony jest artykuł Piotra Markiewicza w najnowszym numerze Charakterów. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytania: co dzieje się z naszym mózgiem kiedy zasypiamy, co to są fazy REM i NREM, czym są sny i jaka jest ich funkcja? A wszystko to napisane przystępnym i popularnonaukowym językiem.
Polecam również wywiad z psychiatrą dr Andrzejem Ciechnickim na temat lęku, który odczuwają osoby zdrowe przed ludżmi chorymi psychicznie, a także na temat sposobów, w jakie można ten lęk przezwyciężyć. Czyli jak rozmawiać z osobami mającymi problemy psychiczne tak, aby lepiej je zrozumieć i aby nie czuły się one odrzucone przez społeczeństwo. A jest to szczególnie ważne, gdy choruje ktoś, kto jest nam bliski.
W numerze także recenzja ciekawie zapowiadającej się książki Daniela Dennetta – filozofa zajmującego się kognitywistyką, filozofią umysłu i filozofią nauki. „Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości” to zbiór wykładów wygłoszonych przez autora w Paryżu. Dennett, który jest zwolennikiem naturalizmu, twierdzi, że umysł można rozłożyć na proste stany i procesy upraszczając w ten sposób rozważania na jego temat. W książce dyskutuje między innymi o problemie qualiów – subiektywnych przeżywanych przez jednostkę stanów mentalnych.

Steven Pinker

29 grudnia, 2007

W ostatnim numerze magazynu Wprost znalazła się bardzo ciekawa rozmowa z profesorem Stevenem Pinkerem, zatytułowana Kod umysłu. Pinker jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Harvarda, bardzo długo pracował też w MIT, zajmując się neuronauką i kognitywistyką. Głównym obszarem zainteresowań tego naukowca jest język i jego powiązania z umysłem, ale interesuje go również moralność, ludzka natura i czynniki ją kształtujące.
Pinker jest autorem wielu świetnych książek popularnonaukowych, w Polsce niestety wydano jedynie dwie z nich: „Tabula rasa. Spory o naturę ludzką” i „Jak działa umysł”.
W swojej najnowszej książce „The staff of thought” Pinker rozważa ewolucję języka i myśli ludzkiej. Zastanawia się nad pochodzeniem metafor, utartych zwrotów, ale także słów „tabu” i przekleństw. Zainteresowanym polecam wysłuchanie wykładu Pinkera na temat swojej nowej książki, wygłoszonego w kwaterze głównej Google w Mountain View w Kalifornii.