Posted tagged ‘odkrycie’

Neurobiologia jazzu

29 lutego, 2008

Dzisiaj polecam artykuł poświęcony badaniom neuronalnego podłoża improwizacji jazzowych 🙂 Sześciu wykwalifikowanych muzyków jazzowych poddano badaniu przy użyciu rezonansu magnetycznego, w momencie, gdy wykonywali oni improwizacje na specjalnie zaprojektowanym w tym celu keyboardzie. Utwóry były nagrywane i oceniane pod kontem złożoności improwizacji. Wyniki badań są ciekawe, lecz jak to przeważnie bywa w przypadku metod obrazowania mózgu, niezwykle trudne do interpretacji. Podczas wykonywania improwizacji u muzyków aktywne były liczne, rozproszone obszary kory przedczołowej, a także kora czuciowo-ruchowa i kora móżdżku. Spadek aktywności zaobserwowano natomiat w wielu strukturach układu limbicznego, w tym w ciałach migdałowatych, korze zakrętu obręczy, hipokampie i podwzgórzu. Jak można zinterpretować te wyniki? W zasadzie nie można, ale chętnych odsyłam do oryginalnego artykułu. Osobiście bardzo lubię badania z użyciem fMRI, mimo że niewiele mechanizmów są w stanie wyjaśnić, to jednak bywają zabawne, a czasem wręcz spektakularne. A ten artykuł można sobie spokojnie przeczytać do poduszki, koniecznie z odpowiednim podkładem muzycznym.

Aminotransferaza kynureninowa

6 lutego, 2008

W najnowszym numerze Journal of Biological Chemistry znajdzie się artykuł poświęcony odkryciu struktury przestrzennej enzymu KAT II, czyli aminotransferazy kynureninowej. Enzym ten jest zaangażowany w regulację systemu glutaminergicznego w mózgu. KAT II katalizuje reakcję transaminacji kynureniny, w wyniku której powstaje kwas kynureninowy, który wiąże się z receptorami glutaminianu w mózgu blokując ich aktywację. W ten sposób aktywność aminotransferazy KAT działa hamująco na komórki nerwowe. Odkrycie struktury tego enzymu jest o tyle istotne, że może przyczynić się do poznania sposobu jego działania w komórce i możliwości farmakologicznego wpływania na jego aktywność. Ponieważ działanie kwasu kynureninowego jest przeciwstawne do działania glutaminianu, może on chronić komórki przed ekscytotoksycznym działaniem tego neuroprzekaźnika. Stąd też nadzieje na wykorzystanie enzymu KAT II w leczeniu choroby Alzheimera czy Parkinsona.

Virginia Tech (2008, February 6). Structure Of Important Neurotransmitter Regulator Determined. ScienceDaily.

Włosy, syrop na kaszel i czekoladowe ciastka

13 stycznia, 2008

Przedstawiam kilka ostatnich doniesień z ScienceDaily:

Ekspozycja na bodziec pobudzający apetyt może prowadzić do impulsywnego robienia zakupów, jak donosi najnowszy Journal of Consumer Research. Naukowcy z Uniwersytetu w Singapurze przeprowadzili badanie, w którym grupa kobiet przebywała w pokoju z ukrytą świeczką o aromacie czekoladowych ciastek. Kobiety te były dużo bardziej skłonne zdecydować się na kupno nowego swetra (nawet, gdy wcześniej deklarowały kłopoty finansowe), niż grupa kontrolna przebywająca w pokoju z bezzapachową świeczką. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że pobudzające apetyt bodźce wzbudzają w nas pewien popęd, który chcemy jak najszybciej zrealizować.
University of Chicago Press Journals (2008, January 12). Aroma Of Chocolate Chip Cookies Prompts Splurging On Expensive Sweaters. ScienceDaily.

Białko budujące ludzkie włosy i paznokcie może zostać wykorzystane do regeneracji uszkodzonych nerwów. Naukowcy z Wake Forest University School of Medicine opublikowali wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, które wskazują, że keratyna przyspiesza regenerację tkanki nerwowej i, co więcej, czyni ją bardziej skuteczną. Do tej pory jedynymi metodami leczenia uszkodzonych nerwów są techniki chirurgiczne, najnowsze odkrycie daje nadzieję na wykorzystanie w tym celu maści keratynowych.
Wake Forest University Baptist Medical Center (2008, January 12). Protein In Human Hair Shows Promise For Regenerating Nerves. ScienceDaily.

Według najnowszych danych z National Survey of Drug Use and Health (NSDUH), ponad 3,1 miliona Amerykanów w wieku od 12 do 25 lat chociaż raz w życiu zażyło lek na kaszel lub przeziębienie ze względu na ich właściwości narkotyzujące. Ta liczba jest porównywalna do liczby osób, które chociaż raz spróbowały LSD i wyższa od liczby osób deklarujących zażycie metamfetaminy. Przedawkowanie wielu dostępnych bez recepty leków na kaszel i przeziębienie może prowadzić do efektów takich, jak zaburzenia widzenia, koordynacji ruchowej, ból brzucha, wymioty, czy niekontrolowane skurcze mięśni.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2008, January 13). Millions Of Young People Have Used Cough Syrup To Get High. ScienceDaily.


Najnowsze badania przeprowadzone w MIT potwierdziły różnice w przebiegu procesów poznawczych u ludzi z różnych kultur. Przede wszystkim różnice takie są obecne u osób reprezentujących kultury indywidualistyczne (jak USA, czy kraje zachodniej Europy) w stosunku do osób z kultur kolektywistycznych (jak Japonia czy Chiny). Wiadomo, że osoby z kultury Zachodu spostrzegają przedmioty raczej niezależnie od ich kontekstu i mają szczególne zdolności w ocenie właściwości obiektów, gdy nie muszą ich odnosić do innych. Całkiem przeciwnie zachowują się osoby z kultury Wschodniej, które spostrzegają przedmioty osadzone w szerszym kontekscie i nie sprawia im problemów porównywanie ich właściwości w odniesieniu do innych obiektów. W badaniu wykorzystującym funkcjonalny rezonans magnetyczny wykazano, że inne struktury są aktywne u osób z kultury Zachodu i Wschodu przy wykonywaniu różnych typów zadań.
Massachusetts Institute of Technology (2008, January 13). Culture Influences Brain Function, Study Shows. ScienceDaily.