Posted tagged ‘neurolingwistyka’

Steven Pinker

29 grudnia, 2007

W ostatnim numerze magazynu Wprost znalazła się bardzo ciekawa rozmowa z profesorem Stevenem Pinkerem, zatytułowana Kod umysłu. Pinker jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Harvarda, bardzo długo pracował też w MIT, zajmując się neuronauką i kognitywistyką. Głównym obszarem zainteresowań tego naukowca jest język i jego powiązania z umysłem, ale interesuje go również moralność, ludzka natura i czynniki ją kształtujące.
Pinker jest autorem wielu świetnych książek popularnonaukowych, w Polsce niestety wydano jedynie dwie z nich: „Tabula rasa. Spory o naturę ludzką” i „Jak działa umysł”.
W swojej najnowszej książce „The staff of thought” Pinker rozważa ewolucję języka i myśli ludzkiej. Zastanawia się nad pochodzeniem metafor, utartych zwrotów, ale także słów „tabu” i przekleństw. Zainteresowanym polecam wysłuchanie wykładu Pinkera na temat swojej nowej książki, wygłoszonego w kwaterze głównej Google w Mountain View w Kalifornii.