Posted tagged ‘daltonizm’

Jak widzą świat daltoniści?

Sierpień 2, 2008

Zawsze wydawało mi się to niemożliwe do sprawdzenia.. A jednak, jak podaje strona Colourlovers opracowano filtry, które pozwalają zaobserwować, jak osoby z różnymi zaburzeniami postrzegania kolorów widzą strony internetowe. Dzięki tym filtrom, można przebadać swoją stronę pod kątem jej czytelności dla osób z zburzeniami widzenia kolorów. Wśród zaburzeń postrzegania kolorów wyróżniamy: monochromatyzm, czyli achromatopsję – całkowitą ślepotę barwną, dichromatyzm, do którego należą protanopia (nierozpoznawanie barwy czerwonej), deuteranopia – znana jako daltonizm (nierozpoznawanie barwy zielonej i czerwonej) oraz tritanopia (nierozpoznawanie barwy żółtej i niebieskiej), a także trichromatyzm, czyli obniżenie percepcji nasycenia i jaskrawości jednej z barw. Dokładniejszy opis zjawiska daltonizmu i działania filtrów można znaleźć na stronie Colourlovers.

Temat daltonizmu jest dla mnie niezwykle interesujący, gdyż sama jestem nosicielką jego genu, a co za tym idzie, 50% moich męskich potomków również będzie postrzegać świat w ten sposób 🙂

A tak, według opisanych filtrów, widzą Neurofilię osoby z daltonizmem. Będę wdzięczna za weryfikację tej informacji 🙂

Reklamy