Archive for the ‘przegląd prasy’ category

W styczniowych Charakterach

2 stycznia, 2008

Pozostajemy w tematyce snu, gdyż to właśnie jej poświęcony jest artykuł Piotra Markiewicza w najnowszym numerze Charakterów. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytania: co dzieje się z naszym mózgiem kiedy zasypiamy, co to są fazy REM i NREM, czym są sny i jaka jest ich funkcja? A wszystko to napisane przystępnym i popularnonaukowym językiem.
Polecam również wywiad z psychiatrą dr Andrzejem Ciechnickim na temat lęku, który odczuwają osoby zdrowe przed ludżmi chorymi psychicznie, a także na temat sposobów, w jakie można ten lęk przezwyciężyć. Czyli jak rozmawiać z osobami mającymi problemy psychiczne tak, aby lepiej je zrozumieć i aby nie czuły się one odrzucone przez społeczeństwo. A jest to szczególnie ważne, gdy choruje ktoś, kto jest nam bliski.
W numerze także recenzja ciekawie zapowiadającej się książki Daniela Dennetta – filozofa zajmującego się kognitywistyką, filozofią umysłu i filozofią nauki. „Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości” to zbiór wykładów wygłoszonych przez autora w Paryżu. Dennett, który jest zwolennikiem naturalizmu, twierdzi, że umysł można rozłożyć na proste stany i procesy upraszczając w ten sposób rozważania na jego temat. W książce dyskutuje między innymi o problemie qualiów – subiektywnych przeżywanych przez jednostkę stanów mentalnych.

Steven Pinker

29 grudnia, 2007

W ostatnim numerze magazynu Wprost znalazła się bardzo ciekawa rozmowa z profesorem Stevenem Pinkerem, zatytułowana Kod umysłu. Pinker jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Harvarda, bardzo długo pracował też w MIT, zajmując się neuronauką i kognitywistyką. Głównym obszarem zainteresowań tego naukowca jest język i jego powiązania z umysłem, ale interesuje go również moralność, ludzka natura i czynniki ją kształtujące.
Pinker jest autorem wielu świetnych książek popularnonaukowych, w Polsce niestety wydano jedynie dwie z nich: „Tabula rasa. Spory o naturę ludzką” i „Jak działa umysł”.
W swojej najnowszej książce „The staff of thought” Pinker rozważa ewolucję języka i myśli ludzkiej. Zastanawia się nad pochodzeniem metafor, utartych zwrotów, ale także słów „tabu” i przekleństw. Zainteresowanym polecam wysłuchanie wykładu Pinkera na temat swojej nowej książki, wygłoszonego w kwaterze głównej Google w Mountain View w Kalifornii.

W grudniowych Charakterach

18 grudnia, 2007

W grudniowym numerze Charakterów w sekcji poświęconej tematyce mózgowej znajdziemy artykuł Piotra Markiewicza „Jak głowa przetwarza słowa”. A w nim krótko o tym, gdzie w mózgu przetwarzane są reprezentacje słów, i jak, według najnowszych badań, powiązane są ze sobą system językowy i system motoryczny. Równoczesna aktywacja tych dwóch systemów umożliwia nam bowiem szybkie reagowanie na komunikaty, bez skomplikowanych analiz semantycznych słów, jak do tej pory przypuszczano. W artykule znajdziemy wiele ciekawych wyników badań wspierających tą teorię.
Poza tym, w najnowszym numerze przeczytamy również o ucieleśnionym umyśle, o syndromie dziecka potrząsanego (niebezpiecznej chorobie wywołanej urazem mózgu powstałym w dzieciństwie), a także o książce Arnhild Lauveng, przedstawiającej okiem psychologa klinicznego historię własnej, wygranej walki ze schizofrenią.