Archive for the ‘historia’ category

Wielki powrót

30 lipca, 2008

A w nim: imponująca kolekcja reklam różnych środków psychoaktywnych, znaleziona na stronie Instytutu dra Bonkersa.

Welcome back.